Om siden

Denne hjemmeside udgør resultatet af ét af seks udviklings- og pilotprojekter, der har til formål at indsamle og generere viden til brug i undervisningen på det nationale modul ”Køn, seksualitet og mangfoldighed” på pædagoguddannelsen. Projekterne er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og løber frem til udgangen af 2016. Herefter er projektet afsluttet.

Siden er udviklet af ansatte ved UC SYD: lektor og master i sundhedspædagogik Kirsten Sofiendal, lektor og cand.pæd. i pædagogisk psykologi Lene Busch Carøe og adjunkt og cand.pæd. i pædagogisk psykologi Lena Knudsmark.

Formålet med siden er at kvalificere de studerende til at handle i pædagogisk praksis i forhold til opgaver og dilemmaer, der relaterer sig til børn og seksualitet for aldersgruppen 0-6 år. Fokus er i den forbindelse på børns sunde seksualitet og seksuelle udvikling, som det er vigtigt, pædagoger har viden om.