Vejledning til undervisere

Hjemmesiden er målrettet pædagogstuderende og er bygget op på en måde, så den kan tilgås uden yderligere introduktion end den, der gives under ”Vejledning til studerende”. Dog anbefales det, at man som underviser har kendskab til emnet børns seksualitet, så man er klædt på til at drøfte de spørgsmål, de studerende måtte have i forhold til emnet generelt, eller som måtte opstå i forbindelse med drøftelserne af de opgaver, der findes på denne hjemmeside.

Siden er bygget op omkring ni temaer med hver sin overskrift. Temaerne kan vælges i vilkårlig rækkefølge, men det kan være en god ide at starte med ”Sund og naturlig seksualitet”, der beskriver basal viden om børns seksuelle udvikling.

Til hvert tema er knyttet fire elementer: ”perspektiv”, ”opgave”, ”leksikon” og ”inspiration”.

Perspektiv rummer” relevant viden om det pågældende tema.
Det er meningen, at man starter med at læse teksten under perspektiv, og her tilegner sig en vidensmæssig baggrund for en faglig drøftelse.

Opgavedelen” er bygget op omkring cases, dilemmaer eller problemstillinger omhandlende børns seksualitet som den kommer til udtryk for aldersgruppen 0-6 år. Opgaverne er tænkt som oplæg til faglige drøftelser af, hvordan pædagoger bedst muligt kan agere professionelt i deres praksis.

I ”leksikon” findes forskelligt indhold. Nogle steder forklares ord, begreber o.lign., som anvendes i temaets perspektiv, andre steder findes supplerende viden i tilknytning til temaet.

Under ”inspiration” findes ideer til, hvordan pædagoger kan arbejde videre med temaet i den pædagogiske praksis.

God fornøjelse med siden!