Kropsglæde

 • Perspektiv

  Hvad end vi foretager os, er kroppen en del af livets handlinger. Det kan vedrøre mere eller mindre banale kropslige handlinger som f.eks. at tage tøj på, spise eller læse, eller det kan vedrøre større livsførelser som f.eks. familie, sundhed og seksualitet. Kroppen er altid involveret på en eller anden måde. Næsten alt det, der omhandler seksualitet omhandler også kroppen; seksualitet er en iboende del af et legemliggjort selv. Kropsglæde er derfor en del af det at udvikle en sund og naturlig seksualitet. Seksualitet bliver udtrykt i den måde vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Kropsglæde kan fremmes ved at udvikle et positivt kropsbillede. Barnets kropsbillede kan blive påvirket af dets jævnaldrende, medier og andre voksne i deres liv (Feeney & Noller, 2004).

  Vi ved fra forskning i socialpsykologi, at børn bliver påvirket af deres omgivelser og at betydningsfulde voksne, verbalt og nonverbalt, skaber rammerne for børnenes fortolkning af sig selv og verden. Så når voksne udsender positive signaler om krop, kærtegn og nærhed, styrker det barnets lyst og evne til at indgå i nære, meningsfulde relationer med jævnaldrende og voksne (Graugaard, 2013).


  Referencer:

  - Feeney, J. A., & Noller, P. (2004). Attachment and sexuality in close relationsships. I: J.H. Harvey, A. Wenzel, & Sprehcer, S. (red.). The handbook of sexuality in close relationships (pp.183-201). Mahwah, NJ: Erlbaum.

  - Graugaard, C. (2013): Barnets byrde: betragtninger om børneseksualitet før og nu. Kritik 46 (209), 62-71 

 • Opgave

  Beskriv aktiviteter, der kan fremme kropsglæde ved at sætte positivt fokus på barnets krop.

 • Leksikon

  Kropsbillede: Oplevelse og forestilling om egen krop (Feeney & Noller, 2004).

  Kropsglæde: et positivt kropsbillede (Feeney & Noller, 2004).


  Reference:

  - Feeney, J. A., & Noller, P. (2004). Attachment and sexuality in close relationsships. I: J.H. Harvey, A. Wenzel, & Sprehcer, S. (red.). The handbook of sexuality in close relationships (83-201). Mahwah, NJ: Erlbaum.

 • Inspiration

  Se inspirationsvideoen Det bedste ved min krop https://www.youtube.com/watch?v=wUwQ5C4KCbM