Vejledning til studerende

Baggrund

Denne hjemmeside handler om børns seksualitet for aldersgruppen 0-6 år set i forhold til pædagogisk praksis. Der er fokus på børns sunde seksualitet og seksuelle udvikling, som det er vigtigt, pædagoger har viden om. Emner som seksuelle krænkelser eller frygten for pædofili er ikke omdrejningspunkt for denne hjemmeside, men der findes talrige tilgængelige kilder, der omhandler disse emner, og som kan findes ved søgning på biblioteket eller på nettet.

Sådan bruges hjemmesiden

Du kommer i gang ved at klikke på ét af de ni billeder på forsiden, som hvert dækker over et tema.

Temaerne kan vælges i vilkårlig rækkefølge, men det kan være en god ide at starte med ”Børns seksualitet", der beskriver basal viden om børns seksuelle udvikling.

Hvert tema indeholder fire elementer: ”perspektiv”, ”opgave”, ”leksikon” og ”inspiration”.

  • Start med at læse ”perspektiv”, der rummer relevant viden om det pågældende tema.
  • Gå derefter til ”opgave”, som indeholder en beskrivelse af en case, et dilemma eller problemstilling, omhandlende børns seksualitet, som den kommer til udtryk for aldersgruppen 0-6 år.
    Opgaven er tænkt som oplæg til faglige drøftelser af, hvordan pædagoger bedst muligt kan agere professionelt i deres praksis.
  • I ”leksikon” findes forskelligt indhold. Under nogle temaer rummer leksikonet forklaringer af ord, begreber o.lign., som anvendes i temaets ”perspektiv”, andre steder findes supplerende viden om temaet.
  • Under ”inspiration” er der ideer til, hvordan pædagoger kan arbejde videre med temaet i den pædagogiske praksis.


God fornøjelse med siden!