Forældresamarbejde

 • Perspektiv

  Begrebet seksualitet associeres i en voksen forståelse ofte med sex. Der kan derfor i et samarbejde med forældre opstå misforståelser mellem den faglige tilgang til seksualitet, som pædagogerne har, og forældreperspektivet. Anvendes begrebet seksualitet, kan det derfor være hensigtsmæssigt at tydeliggøre, at seksualitet i en pædagogisk kontekst ikke omhandler sex, og at der er forskel på voksnes seksualitet og børns seksualitet. Seksualitet involverer - og er formet af mange ting, herunder, værdier og overbevisninger. Forældresamarbejde kan derfor være påvirket af forskelle i værdier, erfaringer, uddannelse, socialt miljø og holdninger til børns opdragelse.

  Halstead & Reiss (2003) skriver, at den bedste måde at diskutere seksualitet er at have et positivt syn på seksualitet, at undgå at være fordømmende, at være realistisk og have blik for kulturelle normer.

  Dialoger bør derfor differentiere mellem, hvad der er værdier og hvad der er fakta og forskningsbaseret viden. Byggestene i et velfungerende forældresamarbejde er deltagerbaseret og interaktiv dialog, og forældre bør derfor have mulighed for at diskutere og reflektere.


  Referencer:

  - Halstead, M. & Reiss, M.(2003): Values in Sex Education: From Principles to Practice. Forlaget RoutledgeFalmer

  - Gyldendal (2012): Gyldendals den store danske. Gyldendals forlag.

  - Hansen, M (2012): Pædagogisk psykologisk ordbog. 17. udg. Gyldendal akademisk.

 • Opgave

  Diskuter dine pædagogiske handlemuligheder og hvordan du ville agere i følgende case:

  I børnehaven Sneglen er puderummet et yndet legested for børnene. Her kan de for det meste lege uden voksenopsyn i nogle minutter. En dag, hvor Silje leger med bedstevennerne Emma og Eigil i puderummet, får de gang i en leg, som optager dem meget. De leger sygehus og skiftes til at være læge og patienter. De har alle tre smidt tøjet og er travlt optagede af at undersøge hinandens numser, da Siljes far kommer for at hente hende.
  Da han kommer ind i puderummet, bliver han noget overrasket over at finde børnene uden tøj på og udbryder spontant: "Hvad er det for noget svineri, kan I så tage tøj på og komme ud fra puderummet!".
  Herefter går han resolut hen til lederens kontor, hvor han vredt bebrejder hende, at personalet åbenbart ikke har styr på børnene, når en sådan situation kan finde sted.

   

  Diskuter dine pædagogiske handlemuligheder og hvordan du ville agere i følgende situation:

  Børnehaven Solsikkefrø er på tur til stranden en varm sommerdag. Børnene, som alle er 3-4 år, leger i strandkanten i undertøj. Anja spørger pædagogen Lea, om hun ikke godt må tage undertrøjen af, så den ikke bliver våd. Lea tænker, at det sker der vel ikke noget ved, så hun giver lov. Dagen efter bliver Lea kontaktet af Anjas mor, der siger til hende, at noget sådant aldrig må ske igen.

   

  Diskuter hvordan du ville gribe følgende situation an:

  Personalegruppen i den børnehave, hvor du arbejder har besluttet at arbejde med temaet "kropsglæde og børns egne grænser". Du har fået til opgave at præsentere dette tema på et forældremøde.

      


   

 • Leksikon

  Interaktiv: vekselvirkning og gensidig påvirkning (Hansen, 2012).

  Værdier: overbevisning om hvad der er værdifuldt og ønskværdigt (Gyldendal, 2012).

  Forskningsbaseret viden: systematisk videnskabelig undersøgelse af et emne (Gyldendal, 2012).


  Referencer:

  - Gyldendal (2012): Gyldendals den store danske. Gyldendals forlag.

  - Hansen, M (2012): Pædagogisk psykologisk ordbog. 17. udg. Gyldendal akademisk.

 • Inspiration

  Inspiration til at styrke forældersamarbejdet: 

  • Lav informationsmateriale, der fortæller hvad de pædagogiske rammer for arbejdet med børns seksualitet er.

  • Skab mulighed for, at forældre og det pædagogiske personale kan mødes. Det kan eksempelvis være forældrekaffe om mandagen.