Personale og faglighed

 • Perspektiv

  Pædagoger skal fagligt og professionelt forholde sig til mange aspekter af børns liv og udvikling. Når det handler om børns seksualitet kan pædagogers faglighed blive sat på prøve, for hvad der anses som ”almindeligt” og ”ok” kan hurtigt blive en personlig - frem for en fagligt forankret vurdering.
  Selv om personalet bør have den samme faglige tilgang, kan der i en personalegruppe være vidt forskellige holdninger baseret på individuelle værdier og kulturelle baggrunde (Larsson, 2001; Stevnhøj, 2011). Disse kan influere på de faglige drøftelser, eller måske endda vanskeliggøre at fagligheden kommer i spil, hvilket er uhensigtsmæssigt for børnene, der derved risikerer at møde helt forskellige reaktioner hos de voksne i dagtilbuddet (Stevnhøj, 2014; Aasland, 2015).

  Retningslinjeundersøgelsen, en forskningsundersøgelse fra 2012, havde fokus på retningslinjer til bl.a. forebyggelse af seksuelle overgreb på børn. Den viste, at der i 64 % af alle dagtilbud i Danmark er regler, som børnene skal overholde (Leander et. al., 2013). Blandt de hyppigste regler er:

  - Børnene må ikke tage tøjet af og, der kan være forskellige regler om, hvor man må og ikke må skifte tøj. Mange steder skal man skifte tøj på badeværelset, man må ikke skifte tøj i garderoben etc.

  - Ved vandleg skal børnene beholde underbukser på eller have badetøj på.

  - Børnene må enten ikke lege doktorlege, eller der er forskellige restriktioner for disse lege.

  Reglerne er som oftest udarbejdet af personalet selv og er derfor forskellige fra institution til institution. Mange pædagoger problematiserer imidlertid de opstillede regler for børns lege og aktiviteter, som de frygter, kan føre til, at der skabes tabuer om kroppen og børnenes egen seksualitet, der via reglerne fremstilles som forbudt og unaturlig eller måske helt undertrykkes. Disse pædagogers faglige vurdering er så at sige en anden end den praksis, der udspiller sig i institutionen (Leander et. al., 2013).


  Referencer:

  Aasland, M. W. (2015). Barna og seksualiteten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 

  Larsson, I. (2001). Children and Sexuality: ”Normal” Sexual Behavior and Experiences in Childhood. Linköping Universitet: Faculty of Health Sciences

  Leander, E. M. B., Munk, K. P., & Larsen, P. L. (2013). Retningslinjeundersøgelsen 2012: En undersøgelse af retningslinjer til forebyggelse af dels seksuelle overgreb på børn, dels uberettiget mistanke mod personalet om seksuelle overgreb på børn i danske daginstitutioner og SFO’er .

  Stevnhøj, A. L. (2011). Børn og seksualitet: Om børns seksuelle udvikling og adfærd, om seksuelle overgreb og pædagogisk praksis. Til professionelle og forældre. 3. rev. udg. Valby: Børns Vilkår

  Stevnhøj, A. L. (2014). Må vi lege doktor?: Håndbog i børns seksualitet fra 0 til 12 år. København: FADL’s Forlag

 • Opgave

  Diskuter dine pædagogiske handlemuligheder og hvordan du ville agere i følgende case:

  En pædagogstuderende Mie er på skovtur med en gruppe på 15 børnehavebørn og to kolleger. Det er sen efterår og alle børnene har flyverdragter, handsker og huer på. Midt på turen siger Marie: ”Mie jeg skal tisse”. Heldigvis er der en lille skovhytte lige i nærheden og Mie siger: ”Jeg skal nok hjælpe dig. Vi går lige om bag skovhytten, så kan jeg trække din flyverdragt ned og holde dig ud i benene”. På ved over mod skovhytten kommer Mie til at tænke på, hvordan det mon vil lyde hvis Marie går hjem og fortæller forældrene, at så tog Mie mig med om bag hytten, trak mine bukser ned og holdt mig ud i benene. Så Mie vender sig mod en af sine kolleger og ber’ hende følge med om bag skovhytten, så de er to tilstede.

  Opgave i forhold til Retningslinjeundersøgelsen:

  Drøft, ud fra faglig viden og etiske overvejelser, hvordan I forholder jer til reglerne fra Retningslinjeundersøgelsen, som nævnes under ”Perspektiv”: Hvordan ser reglerne ud fra barnets perspektiv? Og hvordan ser de ud fra pædagogernes perspektiv?

 • Leksikon

  Pædagogers faglighed indebærer, ifølge BUPL (2007): ”teoretisk og praktisk viden om børn og unges udvikling, leg, venskaber og konflikter. Den faglige ekspertise omfatter etiske overvejelser samt pædagogiske metoder og redskaber (...) Pædagogers ekspertise og faglighed afhænger af adgangen til forskningsbaseret viden.”

  Saglig: At forholde sig objektivt og sagkyndigt til kendsgerninger uden at inddrage uvedkommende personlige vurderinger eller interesser (Gyldendal, 2012).  Referencer:

  - BUPL – Forbundet for pædagoger og klubfolk (2007). BUPL’s pædagogiske profil. København: BUPL’s Kommunikationsafdeling

  - Gyldendal (2012): Gyldendals den store danske. Gyldendals forlag

 • Inspiration

  Læs mere om pædagogers og forskernes analyse – og problematiseringer af nogle af de eksisterende regler og retningslinjer i ”Retningslinjeundersøgelsen 2012”, f.eks. kan anbefales:

  ”Analysekapitel 2: Den pædagogiske praksis”, s. 76-84 og ”Analysekapitel 3: Børnene”, s. 85-101

  Link til undersøgelsen:
  http://smk.au.dk/fileadmin/www.smk.au.dk/forskning/paradox/Rapport_Retningslinjeundersoegelsen_2012_AU_09-06-2013.pdf