Børns egne grænser

 • Perspektiv

  For børn i førskolealderen er det almindeligt at udvise nysgerrighed for kønsdele og forskellene mellem drenge og piger. De udforsker kroppen med jævnaldrende ved at lege læge eller andre former for lege. Alle børn udvikler sig forskelligt, og de har forskellige behov for kropslig nærhed og intimitet. Det kan derfor ske, at nogle børn ikke har behov for at udforske kroppen på samme måde som deres kammerater i børnehaven, eller at de bliver fejltolket i deres behov for kropslig nærhed. Dermed har børn et aktuelt behov for at kunne sige til og fra i forhold til kropslige grænser, hvilket forudsætter, at de udvikler evnen til at mærke egne grænser og respektere andres grænser.

  De voksne omkring barnet kan støtte barnet ved at respektere dets autonomi og give det muligheder for at træffe valg og have meninger, naturligvis inden for rimelighedens grænser. Eksempelvis: "vi skal læse en bog, hvilken en synes du?”, eller: ”hvilken sang synes du vi skal synge i dag?" Børn iagttager - og lærer af de interaktioner, de oplever, og det har derfor betydning, om de oplever, at omgivelserne kommunikerer med respekt for andres tanker, følelser og krop (Royse, Schroeder, Gillis & Utt, 2013).

  Din krop tilhører dig!

  Lær børn at deres krop tilhører dem selv. Lad dem beslutte, om de har lyst til at kramme og kysse. Hvis de vil have, at kildreturen stopper, bør den stoppe med det samme. Alle i en leg skal synes det er sjovt. Det er godt, at sige "nej", hvis man ikke vil være med, og det er godt at respektere et nej, hvis en anden ikke vil være med.


  Reference:

  Royse A., Schroeder J., Gillis J. & Utt J. (2013): Healthy Sex Talk: Teaching Kids Consent, Ages 1-21. Lokaliseret d. 02.10.2015 på: https://everydayfeminism.com/2013/03/teaching-kids-consent-ages-1-21/

 • Opgave

  Diskuter dine pædagogiske handlemuligheder og hvordan du ville agere i følgende case:

  To af børnehavens ældste drenge viser deres tissemænd til en jævnaldrende pige på legepladsen. Pigen bliver oprørt over episoden og hun tager grædende kontakt til dig.
 • Leksikon

  Autonomi: selvbestemmelse og selvstændighed (Hansen, 2012).

  Intimitet: følelse eller oplevelse af tætte relationer (Gyldendal, 2012).

  Interaktioner: gensidigt samspil og social vekselvirkning (Hansen, 2012).


   

  Referencer:

  - Gyldendal (2012): Gyldendals den store danske. Gyldendals forlag.

  - Hansen, M. (2012): Pædagogisk psykologisk ordbog. 17. udg. Gyldendal akademisk.

 • Inspiration

  I kan arbejde med børns egne grænser på en positiv og konstruktiv måde. I kan f.eks. brainstorme sammen om, hvilke slags berøringer de godt kan lide. Eksempelvis kan de måske lide at kramme mor, at få fodmassage, at blive nusset på ryggen, at give high fives eller sidde på bedstefars skød, mens de læser en bog. Mind børnene om, at selvom der er nogle berøringer de godt kan lide, eller nogen gange godt kan lide, så er det okay at sige ”nej tak” eller ”ikke lige nu”, når det ikke føles rart. Det er deres krop, og de bestemmer.

  En anden måde at lære børn om grænser er ved at opfordre børn til at ”læse” ansigtsudtryk og kropssprog, som et udtryk for følelser, f.eks. bange, glad, trist, vred eller utålmodig. Gæt og grimasser er én måde at lære børn, hvordan man kan læse kropssprog.